Euroscola en Esperanto | http://e.euroscola.free.fr/ E-EUROSCOLA 2003
2001/2002
Vi nun legas Unikode
Alklaku por legi fundamente
Alklaku por vidi la mapon de la retejo
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
 
Menuo | 2002 (raportopartoprenintoj) | 2001 (raportopartoprenintoj)
 

Jen ĉi-sube la listo de la 10 grupoj, kiuj partoprenis al E-Euroscola en marto kaj aprilo 2002. Estis tiel, ke el 35 gejunuloj konsistas la delegacio de ĉiu tago, kaj ke estis reprezentataj en ĉiu tago po du eŭropuniaj ŝtatoj : Finnlando kaj Francio en marto, Belgio kaj Italio en aprilo. La listo de la partoprenantoj estis fiksita per la retlista mesaĝo #519 de la 18a de februaro 2002.

N.B. : La ĉi-suprajn mesaĝojn de la retlisto E-Euroscola vi povas legi nur en tiu kazo, se vi estas membro de la listo. Nekaze, iru al : Retlisto E-Euroscola.


Noto : Ĉi-sube pri la alvenontaro al Strasburgo, jen la signifo de la mallongigoj :
J.P. = Junaj Parlamentoj, t.e. la junuloj kiuj konsistigas la oficialan Esperanto-delegacion dum la Euroscola-tago.
K.J. = Kromaj Junuloj, t.e. la junuloj kiuj krome alvenos sed kiuj ne rajtos partopreni la debatojn dum la Euroscola-tago.
A.A. = Adoltoj Akompanantoj.
 
 Partoprenintoj la 19an de marto 2002 : 5
   
Finnlando | Europa UnioFinnlando | Europa Unio F I N N L A N D O
Urbo Rauma (Raŭmo)
Lernantaro
6 lernantoj (15-19 jaraj) el Rauman Yhteislyseon Lukio
6 J.P. 0 K.J. 1 A.A.
Responsulo Carola ANTSKOG, cantskog@kolumbus.fi
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #459 Sciigis sian partoprenon je 2001-11-16.
   
Francio | Europa UnioFrancio | Europa Unio F R A N C I O
Urbo Novalaise
Lernantaro
14 lernantoj (14-18 jaraj) el Kolegio L'Épine
7 J.P. 7 K.J. 6 A.A.
Responsulo Kristian GARINO, esperviv@hotmail.com
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #417 Sciigis sian partoprenon je 2001-09-19.
Adreso

Coopérative Espéranto-Novalaise
Collège de l'Épine
FR - 73470 Novalaise
Ret.: www.ac-grenoble.fr/college/lepine

   
Hungario | Ekster Europa Unio (Kandidato) H U N G A R I O
Urbo Budapeŝto
Lernantaro
6 lernantoj (16-17 jaraj) el Gimnazio Berzsenyi Dániel
6 J.P. 0 K.J. 1 A.A.
Responsulo Martá KOVACS, kovacsm@s2.berzsenyi.isk.tvnet.hu
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #434 Sciigis sian partoprenon je 2001-10-02.
   
Kroatio | Ekster Europa Unio K R O A T I O
Urbo Zagrebo
Lernantaro
ĉ. 30 lernantoj (16-18 jaraj) el Medicina Mezlerneja Edukejo k.a.
12 J.P. ĉ. 15 K.J. 3 A.A.
Responsulo Marija BELOŠEVIĆ, mbelosev@public.srce.hr
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #416 Sciigis sian partoprenon je 2001-09-10.
   
Rusio | Ekster Europa Unio
R U S I O Grupo enigita en la finnan
Urbo Sankt-Petersburgo
Lernantaro
3 lernantoj (15-16 jaraj) el Gimnazio #271
3 J.P. 0 K.J. 1 A.A.
Responsulo Svetlana EJST, sveta@esperanto.spb.ru
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #456 Sciigis sian partoprenon je 2001-10-22.
   
Ukrainio | Ekster Europa Unio
U K R A I N I O Finfine ne rajtis partopreni
Urbo Kievo
Lernantaro
1 lernanto (16 jara) el Liceo #38 u. Kijivo
1 J.P. 0 K.J. 1 A.A.
Responsulo Mikaelo LINECKIJ, lineckij@ukrpost.net
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #419 Sciigis sian partoprenon je 2001-09-28.
   
   
 Partoprenintoj la 17an de aprilo 2002 : 4
   
Belgio | Europa UnioBelgio | Europa Unio B E L G I O
Urbo Oostende
Lernantaro
31 lernantoj (16-18 jaraj) el Reĝa Teknika Ateneo (Hotelo kaj Teknikoj)
13 J.P. 18 K.J. 7 A.A.
Responsulo Flory WITDOECKT, flory@witdoeckt.be
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #455 Sciigis sian partoprenon je 2001-10-17.
Adreso Koninklijk Technisch Atheneum (Hotel en Technieken)
Leopold III - LAAN 1
BE - 8400 Oostende
Tel.: +32 (0) 59 80 57 82 - Faks.: +32 (0) 59 51 61 31
Ret.: kta1.oostende@rago.be
   
Italio | Europa UnioItalio | Europa Unio I T A L I O
Urbo Ciampono
Lernantaro
29 lernantoj (14-19 jaraj) el Scienca Liceo ???
11 J.P. 18 K.J. 2 A.A.
Responsuloj Renato CORSETTI, renato.corsetti@esperanto.org
Filomena CANZANO, filomena.canzano@infinito.it
Retlisto E-Euroscola Ne mesaĝo Sciigis sian partoprenon je 2002-02-10.
   
Pollando | Ekster Europa Unio (Kandidato) P O L L A N D O
Urbo Garwolin
Lernantaro
7 lernantoj (16-17 jaraj) el Liceo Ĝeneralkleriga
5 J.P. 2 K.J. 1 A.A.
Responsulo Stanisław RAWIAK, rawiakst@poczta.onet.pl
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #393 Sciigis sian partoprenon je 2001-08-22.
   
Slovenio | Ekster Europa Unio (Kandidato) S L O V E N I O
Urbo Maribor
Lernantaro
6 lernantoj (18-23 jaraj) el Andragoski Zavod Maribor Ljudska Univerza
6 J.P. 0 K.J. 1 A.A.
Responsulo Zlatko TISLJAR, zlatko.tisljar@siol.net
Retlisto E-Euroscola Mesaĝo #458 Sciigis sian partoprenon je 2001-10-30.
 

Se tiu ĉi paĝo entenas erarojn aŭ mankojn, bonvolu sendi mesaĝon ebligantan ĝian reĝustigon aŭ kompletigon.

 
Menuo | 2002 (raportopartoprenintoj) | 2001 (raportopartoprenintoj)
 
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
http://e.euroscola.free.fr | Ĝisdatigo : 2002-06-28 | Retejestro : Xavier Dewidehem