Euroscola en Esperanto | http://e.euroscola.free.fr/ E-EUROSCOLA 2003
Nuna stato
Vi nun legas Unikode
Alklaku por legi fundamente
Alklaku por vidi la mapon de la retejo
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
 
Responsuloj kaj partoprenantoj | Formularo por partopreno
 

 Responsuloj kaj apogantoj

 

Ĝis nun ne asocio mem regas la projekton, sed ĝin regas "responsa teamo", kiu klopodas al ties efektivigo kaj sukceso ; ĉi tiu konsistas el la francoj jenaj :

Gilbert STAMMBACH
[gilbert.stammbach@mageos.com]
Peranto al la parlamenta oficistaro,
Zorganto pri la loĝado.
Xavier DEWIDEHEM
[e.euroscola@free.fr]
Reganto de la retejo,
Zorganto pri la delegacianaro.

Kaj Philippe BÉRIZZI [pberizzi@esperanto.org] estas la reganto de la retlisto.

Apogas la klopodojn i.a. :
—  Kristian GARINO [esperviv@hotmail.com], vicprezidanto de Grupo de la Esperantistaj Edukistoj (GEE) ;
—  Claude LONGUE-ÉPÉE [claudel@worldonline.fr], prezidanto de Unuiĝo Franca por Esperanto (UFE) ;
—  Renato CORSETTI [renato.corsetti@esperanto.org], prezidanto de Universala Esperanto-Asocio (UEA).

 
 
 Partoprenantaj grupoj
 

Se vi havas aŭ konas jam starigitan Esperanto-klason en lernejo, kaj se vi kaj la klaso volas partopreni al Euroscola-en-Esperanto en 2003, plenigu kaj sendu la formularon ! Por esperebla partopreno en 2003, vin deklaru rapide, antaŭ novembro 2002.

Sed antaŭ ol ĝin plenigi, atente legu la bazajn kondiĉojn kaj rekomendojn por povi partopreni al Euroscola-en-Esperanto !

FORMULARO POR PARTOPRENO

Ni de nun atendas vin el tiuj landoj !...

Austrio   Belgio   Britio   Bulgario   Chehhio   Danio   Estonio   Finnando   Francio   Germanio   Grekio   Hispanio     Irlando   Italio
Kipro   Kroatio   Latvio   Litovio   Luksemburgo   Malto   Nederlando   Norvegio   Pollando   Portugalio   Rumanio   Slovakio   Slovenio   Svedio   Svisio
 

 

Jam sciigis sian deziron partopreni al Euroscola-en-Esperanto 2003 la jenaj grupoj :

Britio  B R I T I O
Urbo
 Gloucester [Pli da informoj
Lernantaro  7 lernantoj (14-17 jaraj) el Sir Thomas Rich's School
Responsulo  Elizabeth STANLEY [elistaros@hotmail.com]
Retlisto
 Mesaĝo #574 Sciigis sian partoprenon je 2002-07-02
Adreso  Sir Thomas Rich's School
 Oakleaze, Longlevens
 Gloucester GL2 OLF — England
 
Kroatio  K R O A T I O
Urbo
 Zagrebo [Pli da informoj
Lernantaro  25-35 lernantoj (16-18 jaraj) el Škola za medicinske sestre Mlinarska
Responsulo  Esperanto-grupo [euroscola_hr@email.hinet.hr]
 Marija BELOŠEVIĆ [mbelosev@public.srce.hr]
Retlisto
 Mesaĝo #575 Sciigis sian partoprenon je 2002-07-03
Adreso  Škola za medicinske sestre Mlinarska
 Mlinarska 3
 HR—10000 Zagreb
 
Pollando  P O L L A N D O
Urbo
 Krakovo [Pli da informoj
Lernantaro  25-35 lernantoj (16-18 jaraj) el Liceo im. R. Ingardena
Responsulo  Magdalena TATARA [tatara74@poczta.onet.pl]
Retlisto
 Mesaĝo #606 Sciigis sian partoprenon je 2002-09-19
Adreso  Liceo im. R. Ingardena
 ul. Zakantek 2
 30-076 Krakow
 
 
Responsuloj kaj partoprenantoj | Formularo por partopreno
 
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
http://e.euroscola.free.fr | Ĝisdatigo : 2002-10-02 | Retejestro : Xavier Dewidehem