Euroscola en Esperanto | http://e.euroscola.free.fr/ E-EUROSCOLA 2003
Kio estas ?
Vi nun legas Unikode
Alklaku por legi fundamente
Alklaku por vidi la mapon de la retejo
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
 

 Kio estas Euroscola ?

 

Ĉiujare, la Eŭropunia Parlamento organizas plurajn Euroscola-tagojn (po 8-10 tagoj en jaro). Ili konsistas el renkonto de ĉ. 500 gimnazianoj devenantaj de la membroŝtatoj de Eŭropa Unio. Tiuj ĉi renkontoj ebligas al tiuj junaj eŭropaj civitanoj travivi, en unu tago kaj en pluraj lingvoj, sesion de la Eŭropunia Parlamento.

 
 
 Kio estas Esperanto ?
 

Esperanto estas konvencia lingvo naskiĝinta en 1887. De tiam ĝi rolas kiel helplingvo inter homoj de diversaj etnoj kaj lingvoj. De pli ol unu jarcento, Esperanto plene vivas dank' al siaj literaturo, gazetaro, radi-elsendoj, retpaĝaroj, kanzonoj kaj ĉiutaga uzo far kelkaj milionoj da tutmondaj parolantoj. Hodiaŭ ĝi montriĝis efika ilo de komunikado, kaj ĝia uzo daŭre progresas en multaj landoj.

En 1954 kaj 1985, Unesko adoptis du rezoluciojn favorajn al Esperanto, per kiuj ĝi agnoskas la indajn atingojn de Esperanto kaj instigas al ĝia utiligo.

 
 
 Kio estas Euroscola-en-Esperanto ?
 

Euroscola-en-Esperanto estas projekto, kiu celas partoprenon de internacia Esperanto-delegacio al Euroscola-tagoj. Tiun delegacion konsistigas tuteŭropaj lernejanoj, kiuj uzas Esperanton kiel komunan lingvon inter si — junuloj ne nur membroŝtataj sed ankaŭ kandidatoŝtataj.

Iniciatite en 2000, Euroscola-en-Esperanto unuafoje okazis la 8an de majo 2001 en la Strasburga Parlamentejo : la akcepto de Esperanto far eŭropa institucio tiam estis premiero. Poste, reokazis la partopreno en la 19a de marto kaj la 17a de aprilo 2002. Kaj nun prepariĝas la eventuala partopreno por 2003 !

En 2001 konsistigis la Esperanto-delegacion 175 junuloj el 7 landoj : Italio, Francio, Svedio, Hungario, Kroatio, Litovio kaj Rumanio. En 2002, 9 landoj estis reprezentataj en la delegacio : Belgio, Finnlando, Francio, Italio, Hungario, Kroatio, Pollando, Slovenio kaj eĉ Rusio !

 
 
 Kiu estas utilo de Esperanto por Eŭropa Unio ?
 

La plilarĝigo de Eŭropa Unio kondukas al uzo de pli kaj pli da diversaj lingvoj en la eŭropuniaj institucioj. Tio okazigas pli kaj pli da problemoj por garantii, ke ĉiuj lingvoj havu la samajn rajtojn. Aperas tiam risko de malpli bona reprezento de eŭropaj civitanoj kun "malfortaj lingvoj". Krome, superrego de iu ajn nacia lingvo kontraŭas fundamentan principon de Eŭropa Unio : "Neniu altrudu sian gepatran lingvon al aliulo !"

Esperanto ne estas etna lingvo, kaj do estas neŭtrala el la vidpunktoj nacia, kultura kaj lingva. Ĝi favoras al la konservado kaj la protektado de la lingva kaj kultura diverseco de Eŭropo. Plie, Esperanto estas en la mondo la malplej malfacila lingvo, rapide lernebla kaj ekuzebla : ĝi tiel estas alirebla al la plimulto.

Dank' al siaj facilaj lerneblo kaj kompreneblo, dank' al siaj precizeco kaj adapteblo, Esperanto estus bonega pontlingvo por plifaciligi laboron de interpretado.

Dank' al siaj propedeŭtikaj ecoj, ĝi ŝatigas kaj plifaciligas la lernadon de fremdaj lingvoj, kaj tiel estas efika ilo por plurlingveco aŭtentika kaj nedevojigita.

Euroscola-en-Esperanto estas bona okazo elmontri al la eŭropuniaj parlamentanoj kaj pli ĝenerale al la eŭropaj civitanoj, ke Esperanto taŭge funkcias en la kunteksto de eŭropaj institucioj.

 
 
 Sciu plu nacilingve !
 

Naciaj asocioj en Eŭropa Unio :

Aŭstrio www.esperanto.at
Belgio www.esperanto.be
Britio www.esperanto.org/uk
Danio www.esperanto.dk
Finnlando www.esperanto.fi
Francio www.esperanto-france.org
Germanio www.esperanto.de
Grekio www.esperanto.gr
Hispanio www.esperanto-es.net
Italio www.esperanto.it
Irlando www.iol.ie/~carsfrn
Luksemburgo

www.geocities.com/Paris/Louvre/3714/lea

Nederlando huizen.dds.nl/~nej
Portugalio sweet.ua.pt/~jmm/esperant
Svedio www.esperanto.se
 

Naciaj asocioj de kandidatoŝtatoj de Eŭropa Unio :

Hungario www.esperanto.hu
Ĉeĥio www.kuk.cz/cea
Litovio www.is.lt/LEA/home.html
Malto maltaesp.hypermart.net
Pollando www.esperanto.pl
Rumanio www.geocities.com/esperanto_romania
Slovenio www2.arnes.si/~eumoe/tecaj.htm
 

Multlingvaj informoj pri Esperanto :

www.esperanto.net www.esperanto.org
 

Internaciaj asocioj kaj institucioj, kiuj uzas Esperanton :

Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino www.ais-sanmarino.org
Universala Esperanto-Asocio www.uea.org
Eŭropa Esperanto-Unio www.lingvo.org
 
Ekzemplo de renkontigho de junaj esperantistoj :
La Internacia Junulara Kongreso (IJK) de 2001 en Strasburgo ijk2001.free.fr
 
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
http://e.euroscola.free.fr | Ĝisdatigo : 2002-07-27 | Retejestro : Xavier Dewidehem