Euroscola en Esperanto | http://e.euroscola.free.fr/ E-EUROSCOLA 2003
2001/2002
Vi nun legas Unikode
Alklaku por legi fundamente
Alklaku por vidi la mapon de la retejo
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
 
Menuo | 2002 (raportopartoprenintoj) | 2001 (raportopartoprenintoj)
 
 6 - Fermo de la Euroscola-sesio
 

La parlamenta laboro estis finita. Ĉirkaŭ la 17a30, la asemblea prezidantino kaj la reprezentantoj de la Parlamento dankis kaj gratulis la junajn "parlamentanojn" kaj ĉiun delegacion pro ilia vigla partopreno. La sesio finiĝis per lasta dissoniĝo de la eŭropunia himno. La partoprenantoj kaj la spektantoj iom post iom forlasis la ĉefdebatejon. Oni donacis al ĉiu delegacio la eŭropunian standardon. Kelke da babiloj kaj fotadoj, kaj ĉiuj estis elirintaj. La naciaj grupoj de la Esperanto-delegacio disiĝis. Hejmen ni reiris.

Tiu Euroscola-tago, por Esperanto kaj la esperantistaro, estis sukceso. Kompreneble, ne certe, ke tiuj unutagaj kvazaŭaj debatoj de kelkaj elitaj junuloj profunde influos la pripensojn, la laborojn kaj la decidojn de la Eŭropunia Parlamento aŭ de la Eŭropunia Komisiono — kiuj cetere forestis de la lokoj. Sed ni ne forgesu, ke dum tiu tago "la pordoj estis malfermitaj", kaj ke fakte svarmis multaj vizitantoj. Tiel estis rimarkita Esperanto. En la koridoroj, en la laborsalonoj, en la ĉefdebatejo, estis klare aŭdita Esperanto. Same estis priparolita kaj komentariita Esperanto. Kaj ne nur inter la muroj de la parlamentejo, sed ankaŭ ekstere, dank' al intervjuoj, dank' al ĵurnalaj artikoloj, dank' al televidaj elsendoj. Kaj ne nur far la esperantistoj, sed ankaŭ dank' al aludoj de iuj partoprenantoj. (1)

 
La turo de la konstruajho "Weiss" de la Parlamentejo
La turo de la konstruaĵo "Weiss" de la Parlamentejo

Tiel, kiel la litovoj, la rumanoj, la kroatoj, la hungaroj, la svedoj kaj la italoj, niaj junaj Villeneuve-d'Ascq-anoj revenis tre feliĉaj — kaj imponitaj — pro tiu tago. Kun poŝoj kaj kapo plenaj je memoraĵoj, estis certe, ke ili ekde sia reiro al la kolegio parolos pri tio al sia ĉirkaŭularo, paroli pri la lernado de Esperanto kaj pri ĝia intereso al siaj amikoj kaj samklasanoj !

Nuntempe, kio valoras, estas sin prepari, duoble restrebi, por ree travivi la aventuron "Euroscola-en-Esperanto" venontjare !

Kiel diris Gérard CAUDRON, eksurbestro de Villeneuve-d'Ascq kaj eŭropunia parlamentano, okaze de la Eŭropo-Festo en Villeneuve-d'Ascq je la 12a de majo 2001 : "Vivu Eŭropo ! Vivu Esperanto ! Vivu Junularo !"


(1)  Paragrafo el la raporto de Claude LONGUE-ÉPÉE, [tiama] vicprezidanto de Espéranto-France (U.F.E.).

Noto de Xavier DEWIDEHEM : Ĉi tiu tago, dum kiu miksiĝis mia amo de Eŭropo kaj tiu de Esperanto, estis por mi tago feliĉoplena, tago neforgesebla.

 
- 5 -
La raportoj en Plena Asembleo

-
Ĉefpaĝo

- 7 -
Rezolucia teksto de la Esperanto-komisiono
 
El la retejo de LVE | Ĉia reprodukto eĉ parta sen permeso estas malpermisita.
Menuo | 2002 (raportopartoprenintoj) | 2001 (raportopartoprenintoj)
 
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
http://e.euroscola.free.fr | Ĝisdatigo : 2002-06-28 | Retejestro : Xavier Dewidehem