Euroscola en Esperanto | http://e.euroscola.free.fr/ E-EUROSCOLA 2003
Nuna stato
Vi nun legas Unikode
Alklaku por legi fundamente
Alklaku por vidi la mapon de la retejo
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
 
Responsuloj kaj partoprenantoj | Formularo por partopreno
 

Se vi starigis Esperanto-klason kaj volas partopreni eventualan, venontan tagon Euroscola-en-Esperanto en 2003, sciigu tion al ni plenigante la ĉi-suban formularon. Via plenigita formularo tuj estos sendita al la retlisto E-Euroscola.

Sed antaŭ ol ĝin plenigi, atente legu la bazajn kondiĉojn kaj rekomendojn por povi partopreni al Euroscola-en-Esperanto !

Se post la sendo de la formularo okazos modifoj au precizigoj de viaj informoj, bonvolu plej rapide sciigi tion sendante simplan retmesaĝon al e.euroscola@free.fr aŭ rekte al la retlisto e-euroscola@yahoogroups.co.uk.

Bone atentu, ke la plenigo kaj sendo de la jena formularo ne konsistigas certigitan efektivan partoprenon : la listo de la delegacianoj estos postatempe difinita laŭ la ĉi-subaj informoj kaj la informoj de la parlamenta oficistaro kaj, eventuale, la pluraj Euroscola-tagaj datoj. Tial, bone atentu la retlistan mesaĝadon.

 

 

Via nomo
Via retadreso
Ĉu membro de la retlisto ? Jes Ne
 
01-  Lando :
02-  Esperanto-grupo aŭ unuopulo responsa pri la projekto :
 
03-  Nomo de la mezlernejo koncernata :
Urbo :
Eventuale, ties poŝtadreso, retejo k.s. :
04-  Ĉu ekzistas, kun aprobo kaj apogo de la lernejo, speciala "klasprojekto" (oficiala aŭ neoficiala) ? (kun specialaj programeroj pri Eŭropa Unio, historio, institucioj, politiko, lingvoj...)
Jes     Ne
05-  Nomo de la kursgvidanto pri Esperanto :
Ĉu li estas profesia intruisto ? Jes     Ne
Ĉu li estas membro de la instruistaro de la lernejo ? Jes     Ne
06-  Nomo kaj fako de la kursgvidanto pri la eŭropuniaj institucioj :
07-  Nombro de la Esperanto-kursanoj en la lernejo :
(La kursanoj estu samklasanoj se eble, sed ne devige.)
08-  La plej juna kursano estas -jaraĝa, kaj la plej maljuna — -jaraĝa.
09-  Kiom da horoj de kurso ili povos posedi fine de la unua trimestro de 2003 ? (inkluzive de la eventualaj jam studitaj horoj antaŭ septembro 2002)
10-  Ĉu eniĝos en la lernejan grupon eksterlernejaj samaĝaj kursanoj ?
Jes     Ne
Jeskaze, kiom ?      Aĝoj : de ĝis
11-  Ĉu estas antaŭvidita speciala staĝo por pliperfektiĝo ?
Jes     Ne
Jeskaze, kiomdaŭra ?
12-  Ĉu estas antaŭviditaj rilatoj kun aliaj grupoj ?
Jes     Ne
Okaze de staĝoj — t.e.
Okaze de specialaj renkontiĝoj — t.e.
Per korespondado — t.e.
13-  Ĉu iamaniere la teamo (kursanoj, kursgvidanto) rilatos kun ILEI-Interkulturo ?
Jes     Ne
14-  Ĉu en la grupo povos esti difinita iu delegaciestro (kiu sufiĉe bone regu la lingvon, sed precipe unu el la laborlingvoj) ?
Jes     Ne
15-  Ĉu plu validus la ĉi-supre organizita programo, se pro diversaj kialoj Euroscola-en-Esperanto ne povus okazi en 2003 ?
Jes     Ne
16-  Kompletigo/komento de vi :
 

 

 
"Ne necesas esperi por eklabori, nek sukcesi por plupersisti."
 
Responsuloj kaj partoprenantoj | Formularo por partopreno
 
Hejmo | Nuna stato | Programo | Rekomendoj | 2001/2002 | Retlisto | Kio estas ?
http://e.euroscola.free.fr | Ĝisdatigo : 2002-08-01 | Retejestro : Xavier Dewidehem